20 YEARS Experience

Chair & Table Mould

Keywords: Plastic Chair Mould, Plastic Table Mould
  • Copyright (c) Taizhou Huangyan Sautau Mould Co.,Ltd. Add:Fuyuan road 55-35#,West district street , Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China
  • Mail: mould@sautau.com / office@sautau.com Tel:+86-576-84128169 Fax:+86-576-84128169